Co to jest znak towarowy i do czego służy?

znak towarowy

Przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne spotykają się z problematyką znaków towarowych na każdym kroku, choć nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest znak towarowy i do czego służy. W dzisiejszym artykule przedstawimy krótką charakterystykę oraz sposoby ochrony znaków towarowych na terenie Polski i za granicą.

Definicja

Znak towarowy podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy o prawie własności przemysłowej. Wszystko, co umożliwia odróżnienie towaru jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego i jednocześnie jest możliwe do przedstawienia w rejestrze w taki sposób, aby jednoznacznie ustalić przedmiot ochrony, jest uznawane za znak towarowy.

Co ważne, aby nadać ochronę, znak towarowy musi spełnić kilka kryteriów naraz:

-Musi odróżniać towar lub usługę przedsiębiorcy od innych przedsiębiorców;

-Musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych;

-Ponadto musi być używany komercyjnie.

W szczególności za znaki towarowe można uznać rysunek, grafikę, litery, cyfry, kolory, formę przestrzenną, a także dźwięk. Znakiem towarowym może być zarówno logo, jak i nazwa firmy, etykieta produktowa czy grafika.

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?

Powodów, dla których warto zainteresować się skorzystaniem z lepszej ochrony własności intelektualnej, jest wiele. Jednak najważniejszym z nich jest posiadanie monopolu na znak towarowy, a także ochrona przed utratą tożsamości swojej marki.

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których osoby trzecie wbrew zasadom etyki rejestrują cudzy znak, przymuszając w ten sposób przedsiębiorcę do wykupienia licencji lub odkupienia ogółu praw autorskich majątkowych do znaku towarowego.

Ponadto podczas rejestracji przedsiębiorstwa w rejestrze CEiDG lub KRS urzędnicy nie badają w żaden sposób, czy nazwa firmy stanowi chroniony prawem znak towarowy, czy nie. Jedynym instrumentem do dochodzenia praw jest posiadanie certyfikatu urzędu patentowego. Dodać trzeba, że rejestr  jest jawny, dlatego nikt nie może zasłaniać się niewiedzą w przypadku posługiwania się cudzym oznaczeniem.

ochrona znaku towarowego

Jak wygląda ochrona w Polsce?

Co prawda, niezarejestrowany znak towarowy ma pewną ochronę w Polskim systemie prawnym. Jednak ochrona ta nie jest mocna i nie determinuje znacznej odpowiedzialności dla sprawcy naruszeń. Ogólnymi przepisami zapewniającymi ochronę niezarejestrowanego znaku towarowego są:

4310 Kodeksu Cywilnego;

5 i 10 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

Ustawa o prawie autorskim;

Pomimo tego sądy skłaniają się ku temu, że przepisy te nie mogą zastępować ochrony wynikającej z przepisów o prawie własności intelektualnej. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby zarejestrować znak towarowy, którym posługuje się przedsiębiorca. Dzięki temu skraca się czas przeznaczony na konflikt i proces sądowy, a także zwiększa konsekwencje prawne dla osób naruszających prawo.

Kto uzyska ochronę?

Prawo ochronne może uzyskać każdy, kto nabył prawo do znaku towarowego. Grono uprawnionych może być większe. Ustawa wyróżnia kilka grup podmiotowych:

Wspólne prawo ochronne – Prawo przysługuje kilku osobom, które wspólnie zgłosiły znak;

Wspólny znak towarowy – Prawo przysługujące członkom organizacji na podstawie przepisów prawa publicznego;

Znak Gwarancyjny – Prawo przysługujące organizacji zrzeszającej lub osobom fizycznym

Indywidualny znak towarowy – Prawo przysługujące wyłącznie jednemu podmiotowi.

Jak przygotować znak towarowy do rejestracji?

Nie każdy znak towarowy może zostać zarejestrowany. Kluczowe jest, aby jego charakter odróżniał go od innych. Ponadto musi dać się go przedstawić w rejestrze. Ustawa o prawie własności przemysłowej wymienia przesłanki, które bezwzględnie uniemożliwiają rejestrację znaku, a są nimi:

-Oznaczenie, którego nie da się odróżnić;

-Zgłoszenie oznaczenia w złej wierze lub w sprzeczności z zasadami dobrych obyczajów;

-Opisowe lub rodzajowe oznaczenie, które wskazuje na jakość, rodzaj towaru lub sposób wytworzenia;

-Oznaczenie wprowadzające w błąd co do charakteru towaru;

-Symbole Polski wykorzystane bez zgody państwa.

Ochrona krajowa i międzynarodowa

Znak towarowy można ochronić nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Służą do tego trzy różne procedury. Każda z nich sprowadza się do złożenia odpowiedniego wniosku i opłaceniu go. Na tym etapie warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej lub rzecznika patentowego, który przygotuje dokumenty w odpowiedni sposób i złoży je w urzędzie. Ochrona obowiązuje w procedurze:

Krajowej  – Zgłoszenie wniosku w krajowym urzędzie patentowym w Warszawie;

Regionalnej – procedura unijna, zgłoszenie należy wnieść do urzędu ds. własności Intelektualnej w Alicante;

Międzynarodowej – tym sposobem ochrona może obowiązywać w wybranym wachlarzu krajów świata, zgłoszenia należy dokonać przez Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.

znak towarowy ochrona międzynarodowa

Po przejściu procedury, a także opłacenia wniosku uprawniony otrzymuje świadectwo rejestracji, które ma moc dokumentu urzędowego. Od tego momentu uprawniony posiada monopol na posługiwanie się zastrzeżonym znakiem towarowym.

11 thoughts on “Co to jest znak towarowy i do czego służy?”

 1. Miałem ostatnio bardzo duży problem by pojąć znaczenie znaku towarowego, lecz dzięki waszemu wpisowi zostało mi to naprawdę dobrze wyjaśnione. Teraz już wiem jakie kroki muszę podjąć przy swojej firmie.

 2. Zastrzeżenie znaku towarowego to doskonałe rozwiązanie. Siostra robi profesjonalne zdjęcia i sama jej to zaproponowałam. Dzięki temu można być spokojnym o własne prawa autorskie. Warto w taką opcję zainwestować.

 3. Zrobiłam swoje logo dla firmy i zastanawiałam się jak zastrzec je aby nikt inny nie mógł go powielać bezprawnie. No i znalazłam tu odpowiedź. Świetny artykuł dla wszystkich, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć o prawach autorskich.

 4. Taka ochrona na towary i usługi jest bardzo ważna. Myślałam o tym niedawno i cieszę się, że trafiłam na ten artykuł. Dużo można się dowiedzieć. Okazuje się, że cała procedura nie jest taka trudna. Trzeba tylko poznać jej szczegóły.

 5. Warto chronić swoje logo przed konkurencją dlatego takie działania jak ich ochrona to bardzo dobre działanie. Stworzyłam znak, który będzie reprezentował moją markę ale zawsze mogą się znaleźć chętni na jego wykorzystanie. Nie można do tego dopuścić.

 6. Ostatnio miałam zagwozdkę związaną z pojęciem znaku towarowego. Szukając informacji w internecie trafiłąm właśnie na ten artykuł. To bardzo wartościowe informacje. Wszystko jest ze szczegółami świetnie wyjaśnione.

 7. Mój znajomy prowadzi firmę i niedawno zgłosił się do niego przedsiębiorca, który stwierdził, że ten narusza prawo wykorzystując jego znak towarowy. W takiej sytuacji to jest naprawdę problem. Chociaż wcale nie wykorzystał logo, a tylko nazwę.

 8. Mój krewny właśnie się obawia, czy czasem nie naruszył zastrzeżonej czyjejś nazwy. Dlatego szukałem jakichś informacji na ten temat. Widzę, że tutaj jest wszystko świetnie wyjaśnione. Naprawdę są tu ważne informacje.

 9. Podobno rejestrując znak towarowy można sporo zyskać. To bardzo ważne aby chronić w ten sposób swoje towary i usługi. Nie wyobrażam sobie aby ktoś mógłby mnie uprzedzić i zarejestrować mój znak. Super informacje są w artykule.

 10. Bardzo ważne jest prawidłowe skonstruowanie wykazu produktów, których dotyczy dany znak towarowy. Niektórzy myślą, że mają monopol na wszystkie towary. Nieraz okazuje się jednak, że nie wszystkie uwzględnili w takim spisie. Na to trzeba zwracać uwagę.

 11. Podobno niezarejestrowany znak towarowy także podlega ochronie. Dla mnie to trochę skomplikowana procedura ale będę musiała dokładnie ją prześledzić. Prowadzę bloga i chcę do niego dołączyć sklep z produktami, a to już jest trochę trudniejsze.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.