Działalność nierejestrowana – Na czym polega?

działalność nierejestrowana

W Polsce zasady prowadzenia działalności gospodarczej regulowane są przez Konstytucję Biznesu – pakiet aktów prawnych. W skład wchodzi ustawa Prawo przedsiębiorców. Ustawa przewiduje możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji w CEIDG.

Działalność nierejestrowa nazywana jest także działalnością nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną. Dzięki tej formie działalności, osoba fizyczna może prowadzić działalność bez większych formalności. Prowadząc działalność nierejestrową nie trzeba opłacać składek ZUS. Forma ta jest dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Została stworzona z myślą o osobach, które z uwagi na niskie przychody nie są w stanie opłacić składek ZUS.

Jednak nie każdy może skorzystać z tej formy działalności. Aby móc prowadzić działalność nierejestrową, należy spełniać określone warunki. Jak wygląda prowadzenie działalności nierejestrowej? O tym poniżej. Z artykuły dowiesz się kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrowaną.

 

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana jest regulowana przez ustawę Prawo dla przedsiębiorców, która została wprowadzona 30 kwietnia 2018 roku. Jest formą drobnej działalności zarobkowej przeznaczoną dla osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą działalność nierejestrowana nie musi być zgłaszana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), urzędu skarbowego ani GUS (Głównego Urzędu Statystycznego). Ogranicza to konieczność wypełniania dużej liczby wniosków i spełniania szeregu formalności.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowa może być prowadzona jedynie przez osobę fizyczną. Nie może być zatem stosowana przez spółki, fundacje i stowarzyszenia oraz organizacje.

Osoba fizyczna może skorzystać z tego udogodnienia i prowadzić działalność nierejestrowaną, gdy:

  • miesięczne przychody w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej nie przekraczają wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia,
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • wykonywana działalność nie wymaga uzyskania pozwoleń ani koncesji.

Kiedy działalność nie może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej?

Nie każda działalność może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej. Należy zarejestrować firmę, jeśli prowadzona działalność wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie można także prowadzić działalności nierejestrowej w sytuacji, gdy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców działalność została zdefiniowana jako działalność gospodarcza.

Uzyskanie koncesji, zezwolenia czy też wpis do rejestru działalności regulowanej, a co za tym idzie konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej następuje w przypadku:

  • usług detektywistycznych,
  • sprzedaży alkoholu,
  • ochrony osób lub mienia,
  • organizacji imprez turystycznych.

W wymienionych przypadkach działalność nie może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej.

Jakie obowiązki ma osoba prowadząca działalność nierejestrowaną?

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zobowiązana prowadzić uproszczony rejestr sprzedaży. Może być on prowadzony w zeszycie.

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną zobowiązania jest do wystawiania rachunków na żądanie klienta.

Działalność nierejestrowana a podatek PIT

Pomimo baku konieczności opłacania składek ZUS, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Rozliczenie następuje w rocznym zeznaniu PIT-36 w wierszu „Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

Działalność nierejestrowana a VAT

W większości przypadków prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wiąże się z koniecznością opłacania podatku VAT. W przypadku niektórych rodzajów działalności istnieje obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT. Ma to miejsce w przypadku świadczenia usług prawniczych, doradczych, jubilerskich czy też związanych ze ściąganiem długów.

Działalność nierejestrowana – kiedy należy zarejestrować działalność?

Jeśli przedsiębiorca przekroczy w ciągu miesiąca limit przychodów (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia), działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą. Należy wówczas w ciągu 7 dni na wniosku CEIDG zarejestrować działalność gospodarczą.

Jeśli myślisz o prowadzeniu działalności nierejestrowanej i masz pytania z tym związane, dobrym rozwiązaniem będzie zasięgnięcie porady prawnej. W naszym rankingu znajdziesz najlepsze kancelarie prawne z całej Polski.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.