Jak przeprowadzane jest ustalenie opieki nad dzieckiem przed rozwodem?

rodzina-przed-komputerem

Rozwód nie jest łatwym procesem, towarzyszy temu wiele stresu, w szczególności, jeśli w małżeństwie pojawiły się dzieci. W dzisiejszym artykule opowiemy, jak wygląda ustalanie opieki rodzicielskiej nad dzieckiem jeszcze przed rozwodem. Czytajcie dalej, jeśli jesteście ciekawi, czy taka procedura jest możliwa.

Jak ustalić opiekę nad dzieckiem przed rozwodem?

Opiekę nad dzieckiem zaleca się ustalić jeszcze przed rozwodem, pozwoli to uniknąć dłużącego się procesu sądowego. Warto zdecydować się na ustalenie opieki nad dzieckiem z pomocą adwokata rodzinnego, który może przeprowadzić rodziców przez porozumienie rodzicielskie.

Porozumienie rodzicielskie

Plan wychowawczy, inaczej porozumienie rodzicielskie polega na wspólnym określeniu zasad wychowania i sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Porozumienie rodzicielskie określa sposób realizacji kontaktów z dziećmi, prawa i obowiązki względem dzieci, sposoby kontaktu z dziećmi. Plan rodzicielski zakłada, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Porozumienie rodzicielskie nie jest obligatoryjne, jednak z pewnością może ułatwić opiekę nad dzieckiem.

Opieka naprzemienna

Alternatywą dla porozumienia rodzicielskiego jest opieka naprzemienna, rodzice już przed rozwodem mogą zdecydować się na równość w przypadku władzy rodzicielskiej. Opieka naprzemienna polega na opiece nad dzieckiem na przemian, w takiej sytuacji dziecko może mieszkać z obojgiem rodziców, np. po tygodniu u każdego z nich.

Dlaczego warto ustalić opiekę nad dzieckiem przed rozwodem?

Warto jeszcze przed rozwodem zdecydować się na rodzicielski plan wychowawczy. Trzeba pamiętać o tym, że sąd przy przyznawaniu praw do dziecka, bierze pod uwagę bezpieczeństwo i dobro, co oznacza, że władza rodzicielska jednego z rodziców może być ograniczona. Jeśli rodzice oboje pragną sprawować władzę nad dzieckiem, lepiej by samodzielnie rozstrzygali kwestie wychowania dziecka w rodzicielskim planie wychowawczym.

Co zawiera rodzicielski plan wychowawczy?

Plan wychowawczy zawiera szczegółowe ustalenia na temat opieki nad dzieckiem, sporządzają go rodzice dziecka. W planie wychowawczym można ująć zasady postępowania rodziców w sprawach związanych z opieką, jak np. wybór szkoły. W porozumieniu zawrzeć można także zasady zarządzania majątkiem dziecka, czy to, z którym rodzicem będzie ono mieszkało. Rodzice mogą określić szczegółowy regulamin kontaktów z dzieckiem czy ustalić miejsce zamieszkania dziecka. Tak naprawdę, w planie wychowawczym rodzice mogą zawrzeć wszystkie informacje, które mogą ułatwić opiekę nad dzieckiem.

Warto zastanowić się nad planem wychowawczym, niesie on za sobą wiele korzyści. Trzeba jednak mieć na uwadze, by wykonać go w sposób umiejętny, może być do tego potrzebna pomoc prawnika, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że każda sprawa rozwodowa jest inna i wymaga innego podejścia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.