Jak założyć spółkę? Przewodnik krok po kroku

Jak założyć spółkę Przewodnik krok po kroku - Prawnik z Polecenia
  1. Wybór formy prawnej spółki
  2. Przygotowanie umowy spółki
  3. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
  4. Uzyskanie numeru REGON i NIP
  5. Rejestracja w ZUS
  6. Otworzenie rachunku bankowego
  7. Dodatkowe zezwolenia i licencje
  8. Rozpoczęcie działalności
  9. Podsumowanie

Założenie spółki to krok, który wymaga starannego planowania, znajomości przepisów prawnych i dopełnienia wielu formalności. Niezależnie od tego, czy chcesz założyć spółkę jednoosobową, czy wieloosobową, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wszystkie etapy tego procesu. W niniejszym przewodniku omówimy krok po kroku, jak założyć spółkę w Polsce, począwszy od wyboru formy prawnej, przez rejestrację, aż po rozpoczęcie działalności.

Wybór formy prawnej spółki

Pierwszym krokiem w procesie zakładania spółki jest wybór odpowiedniej formy prawnej. W Polsce dostępne są różne rodzaje spółek, a każda z nich ma swoje specyficzne cechy, zalety i wady. Najpopularniejsze formy to:

 • Spółka cywilna (s.c.): Prosta forma spółki, odpowiednia dla małych przedsięwzięć, nie posiadająca osobowości prawnej.
 • Spółka jawna (sp.j.): Spółka osobowa, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
 • Spółka partnerska (sp.p.): Przeznaczona dla przedstawicieli wolnych zawodów, np. lekarzy, adwokatów.
 • Spółka komandytowa (sp.k.): Spółka osobowa z jednym wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności (komandytariusz) i jednym wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariusz).
 • Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.): Spółka osobowa, w której występują akcjonariusze i komplementariusze.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.): Najbardziej popularna forma spółki kapitałowej, odpowiednia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
 • Spółka akcyjna (S.A.): Forma odpowiednia dla dużych przedsiębiorstw, umożliwiająca pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji.

Przygotowanie umowy spółki

Kolejnym krokiem jest przygotowanie umowy spółki. Treść umowy zależy od wybranej formy prawnej spółki, ale w każdym przypadku powinna zawierać kluczowe informacje dotyczące funkcjonowania spółki.

Zawartość umowy spółki

W umowie spółki powinny znaleźć się:

 • Nazwa i siedziba spółki
 • Przedmiot działalności spółki
 • Wkłady wspólników i ich wartość
 • Czas trwania spółki (jeśli jest określony)
 • Zasady prowadzenia spraw spółki i reprezentacji
 • Forma umowy

Umowa spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego w przypadku spółek kapitałowych (sp. z o.o., S.A.) oraz spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. W przypadku spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej wystarczy forma pisemna.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Rejestracja w KRS to jeden z najważniejszych kroków w procesie zakładania spółki. Procedura rejestracyjna różni się w zależności od formy prawnej spółki.

Wymagane dokumenty

Do rejestracji spółki w KRS potrzebne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o wpis do KRS (formularz KRS-W3 dla sp. z o.o., KRS-W1 dla sp.j., sp.k., sp.p., KRS-W4 dla S.A.)
 • Umowa spółki
 • Oświadczenie o wniesieniu wkładów przez wspólników
 • Lista wspólników (dla spółek kapitałowych)
 • Wzory podpisów członków zarządu (dla spółek kapitałowych)
 • Dowód uiszczenia opłat sądowych
 • Procedura rejestracji

Rejestracja spółki odbywa się w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki. Po złożeniu wniosku, sąd ma 7 dni na jego rozpatrzenie. W przypadku pozytywnej decyzji, spółka zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymuje numer KRS.

Uzyskanie numeru REGON i NIP

Po rejestracji w KRS, spółka automatycznie otrzymuje numer REGON (numer identyfikacyjny w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej) i NIP (numer identyfikacji podatkowej). Te numery są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłoszenie do GUS i urzędu skarbowego

Chociaż w większości przypadków numer REGON i NIP są przyznawane automatycznie, czasem może być konieczne zgłoszenie spółki do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz do właściwego urzędu skarbowego.

Rejestracja w ZUS

Każda spółka zatrudniająca pracowników musi zarejestrować się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Rejestracja ta obejmuje zgłoszenie spółki jako płatnika składek oraz zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Zgłoszenie płatnika składek

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika, wypełniając formularz ZUS ZPA (dla spółek) lub ZUS ZFA (dla jednoosobowych działalności gospodarczych).

Zgłoszenie pracowników

Pracowników należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ciągu 7 dni od zatrudnienia, wypełniając formularz ZUS ZUA.

Jak założyć spółkę Przewodnik krok po kroku o założeniu spółki - Prawnik z Polecenia

Otworzenie rachunku bankowego

Każda spółka powinna posiadać odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływać środki związane z jej działalnością oraz z którego będą dokonywane płatności. Rachunek bankowy jest niezbędny do rozliczeń z kontrahentami, urzędami oraz ZUS.

 • Wybór banku

Przy wyborze banku warto zwrócić uwagę na oferowane warunki, takie jak opłaty za prowadzenie rachunku, dostępność usług dodatkowych (np. bankowość internetowa) oraz lokalizacja oddziałów banku.

 • Otwarcie rachunku

Do otwarcia rachunku bankowego potrzebne będą dokumenty rejestrowe spółki (umowa spółki, wpis do KRS), dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji spółki oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP.

Dodatkowe zezwolenia i licencje

W zależności od rodzaju działalności, spółka może wymagać dodatkowych zezwoleń, licencji lub koncesji. Przykłady takich działalności to:

 • Usługi transportowe
 • Handel alkoholem
 • Usługi ochroniarskie
 • Działalność w sektorze energetycznym
 • Wniosek o zezwolenie

Procedura uzyskania zezwolenia lub licencji zależy od konkretnej branży i może obejmować złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie lub instytucji odpowiedzialnej za nadzór nad daną działalnością. Należy również pamiętać o spełnieniu wymagań formalnych i merytorycznych, które mogą być różne dla różnych branż.

Rozpoczęcie działalności

Po dopełnieniu wszystkich formalności, spółka jest gotowa do rozpoczęcia działalności. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych aspektach:

 • Księgowość

Spółka zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości, co wymaga zatrudnienia księgowego lub skorzystania z usług biura rachunkowego. Księgowość obejmuje prowadzenie ewidencji księgowej, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rocznych sprawozdań finansowych.

 • Obowiązki podatkowe

Spółka jest zobowiązana do rozliczania się z podatków, takich jak podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). Należy pamiętać o terminowym składaniu deklaracji podatkowych oraz opłacaniu należnych podatków.

 • Zatrudnienie pracowników

Jeśli spółka planuje zatrudniać pracowników, konieczne jest zawarcie umów o pracę, zgłoszenie pracowników do ZUS oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.

 • Monitorowanie przepisów

Prawo gospodarcze i podatkowe podlega częstym zmianom. Właściciele spółki powinni monitorować zmiany w przepisach i dostosowywać się do nich, aby uniknąć problemów prawnych i podatkowych.

Podsumowanie

Założenie spółki to proces wymagający starannego przygotowania i znajomości przepisów prawnych. Wybór odpowiedniej formy prawnej, sporządzenie umowy spółki, rejestracja w KRS, uzyskanie numeru REGON i NIP, rejestracja w ZUS oraz otwarcie rachunku bankowego to kluczowe kroki, które muszą zostać podjęte. Dodatkowo, w zależności od rodzaju działalności, może być konieczne uzyskanie dodatkowych zezwoleń i licencji. Po dopełnieniu wszystkich formalności, spółka jest gotowa do rozpoczęcia działalności, ale właściciele powinni pamiętać o obowiązkach związanych z prowadzeniem księgowości, rozliczaniem podatków oraz zatrudnieniem pracowników.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *