Kiedy można stracić prawo jazdy i jak je odzyskać?

Kiedy można stracić prawo jazdy i jak je odzyskać? Blog Prawnik z Polecenia

Kiedy można stracić prawo jazdy i jak je odzyskać?

Zdobycie prawa jazdy nie jest łatwe. Niestety, nie można powiedzieć tego samego o jego utracie – czasami jedno wykroczenie powoduje, że nie możemy już prowadzić pojazdów mechanicznych. Na szczęście prawo często pozwala nam na naprawę swojego błędu i ponowne wejście w posiadanie dokumentu. Za jakie przewinienia możemy stracić prawo jazdy oraz jak można je odzyskać?

Ogólne przepisy dotyczące karania wykroczeń drogowych są powszechnie znane. Każdy kierowca, który ma prawo jazdy dłużej niż rok, może uzbierać nie więcej niż 24 punkty karne w ciągu 12 miesięcy, zaś tzw. niedoświadczony kierowca, czyli taki, który prowadzi pojazdy krócej niż rok, może ich mieć najwyżej 20. Jeszcze do niedawna po uzyskaniu takiej liczby punktów karnych każdy kierowca z automatu tracił prawo jazdy. W tej chwili kierowcy o stażu większym niż rok otrzymują specjalne skierowanie na kurs reedukacyjny. Trwa on 4 dni – łącznie 28 godzin spotkań, podczas których uczestnicy przechodzą szkolenie teoretyczne oraz zostają poddani badaniu psychologicznemu. Koszt kursu wynosi 500 zł i należy go odbyć w ciągu miesiąca od otrzymania skierowania. Po realizacji szkolenia kierowca odzyskuje swoje prawo jazdy. Jeśli go nie odbędzie – będzie się musiał z nim pożegnać. Kierowcy niedoświadczeni, którzy mają prawo jazdy mniej niż rok, po przekroczeniu 20 punktów karnych po prostu tracą dokument i muszą jeszcze raz zdać egzamin (na takich samych zasadach jak inni).

Nie istnieje limit punktów karnych, które policja może nam przyznać podczas jednej kontroli. Co prawda za jedno wykroczenie można otrzymać maksymalnie 10 punktów, jednak jedno zatrzymanie może się odbyć na skutek wielu różnych wykroczeń. W takim przypadku są one sumowane – w związku z tym przy wyjątkowo niebezpiecznym i niezgodnym z przepisami zachowaniu na drodze może dojść nawet do natychmiastowego odebrania prawa jazdy.

Oczywiście, to nie jedyna sytuacja, w której policja może nam odebrać wspomniany dokument. Istnieje kilka zachowań, które skutkują automatycznym zabraniem prawa do kierowania pojazdami mechanicznymi. Należą do nich takie przypadki jak:

– prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,
– spowodowanie wypadku, w wyniku którego ktoś został ranny lub poniósł śmierć,
– zniszczenie dokumentu,
– przekroczenie daty ważności dokumentu,
– podejrzenie, że dokument został sfałszowany,
– przewóz większej liczby osób niż wskazana w dowodzie rejestracyjnym samochodu,
– przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h.

Istnieją jednak odstępstwa od tych dwóch ostatnich zasad. Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku, że niebranie pod uwagę okoliczności stoi w sprzeczności z zapisami Konstytucji. Policja nie odbierze nam prawa jazdy, jeśli przewoziliśmy niedopuszczalną liczbę pasażerów lub przekroczyliśmy prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h, jeżeli działaliśmy w sytuacji niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka. Może to mieć miejsce m.in. w sytuacji, gdy transportowana osoba znajduje się w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji medycznej.

Kiedy można stracić prawo jazdy i jak je odzyskać? Blog Prawniczy

Prawo jazdy może być nam również odebrane przez starostę, jeżeli:
– na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzi przeciwwskazania do kierowania samochodem,
– kierowca nie podda się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji do prowadzenia pojazdu,
– kierowca nie odbędzie badania lekarskiego lub psychologicznego, na które go skierowano,
– wynik egzaminu państwowego wskaże, że kierowca utracił kwalifikacje do prowadzenia auta.

W sytuacji, gdy utrata prawa jazdy następuje z powodu przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h na terenie zabudowanym, dokument jest nam odbierany na 3 miesiące. Ponowne popełnienie tego samego wykroczenia skutkuje odebraniem prawa jazdy na 6 miesięcy. Przy trzecim takim zachowaniu tracimy uprawnienia na stałe – aby je odzyskać, należy ponownie podejść do egzaminu.

Z kolei osoby, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a ci, którzy spowodowali wypadek, w wyniku osoby trzecie zostały ranne lub zginęły, a także kierowcy, którzy spowodowali wypadek i uciekli z miejsca, w którym on się wydarzył, tracą prawo jazdy dożywotnio.

Jeżeli dokument potwierdzający nasze kompetencje do prowadzenia pojazdu został nam odebrany czasowo, na mniej niż rok, wówczas po upływie tego terminu należy udać się do Wydziału Komunikacji (właściwego dla naszego miejsca zameldowania, o ile takie mamy) i odebrać prawo jazdy. Jeżeli straciliśmy je na okres dłuższy niż rok, musimy zaś jeszcze raz podejść do egzaminu państwowego.

Osoby, którym odebrano prawo jazdy ze względu na prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających, muszą dodatkowo odbyć badanie psychotechniczne. Oczywiście, jeśli zdarzy nam się kierować pojazdem pomimo zakazu (czyli bez prawa jazdy), kontrola drogowa może doprowadzić do wydłużenia okresu zatrzymania dokumentu. Jeżeli zaś zależy nam na skróceniu tego czasu, możemy wystąpić do sądu o zgodę na prowadzenie samochodu po upływie połowy wyznaczonej kary (podobne uprawnienia przysługują osobom, które straciły prawo jazdy dożywotnio – mogą one złożyć taki wniosek po 10 latach). W takiej sytuacji pojazd musi zostać wyposażony w blokadę antyalkoholową.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.