Likwidacja firmy jednoosobowej a rozwiązanie umów najmu lokalu czy umów z pracownikami

Likwidacja firmy jednoosobowej a rozwiązanie umów najmu lokalu czy umów z pracownikami - Prawnik z Polecenia

Likwidacja firmy jednoosobowej wymaga podjęcia konkretnych kroków. W szczególności, kiedy wynajmowałeś lokal czy też zatrudniałeś pracowników na umowę o pracę. Przekonaj się, co zrobić, aby ogłosić likwidację jednoosobowej działalności gospodarczej i kiedy uprzedzić wynajmującego oraz pracownika o zamknięciu firmy, a co za tym idzie o rozwiązaniu umów.

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej – jak tego dokonać?

Likwidacja firmy, a dokładnie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga podjęcia konkretnych kroków. Zgodnie z prawem możesz złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG w terminie 7 dni od chwili, kiedy całkowicie przestaniesz wykonywać obowiązki w ramach prowadzenia swojej firmy. Konieczne zatem staje się wpisanie we wniosku daty, kiedy oficjalnie wykonałeś ostatnie czynności związane z działalnością gospodarczą. Tym samym każdy przedsiębiorca najpierw zamyka działanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dopiero później składa wniosek o jej likwidację, czyli właśnie skreślenie wpisu z CEIDG.

Likwidacja firmy jednoosobowej a rozwiązanie umowy najmu lokalu

Jeśli prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, wynajmowałeś lokal, a teraz zamierzasz zamknąć firmę, to musisz zgłosić rozwiązanie umowy z zachowaniem odpowiednich terminów.
Kluczowe znaczenie odgrywa na pewno fakt, co zawiera umowa najmu. Przede wszystkim może być ona spisana na czas nieoznaczony lub też oznaczony. W obu przypadkach sytuacja wygląda odrobinę inaczej.

Umowa najmu na czas nieoznaczony

Kiedy podpisałeś umowę na czas nieoznaczony, to przy jej wypowiedzeniu koniecznie musisz przestrzegać konkretnych terminów. Zazwyczaj są one zapisane w umowie. Jeśli tak się jednak nie stało, to należy kierować się terminami ustawowymi. Te z kolei są bezpośrednio związane z tym, w jaki sposób płaciłeś czynsz, tj. w jakich odstępach czasowych. Zatem musisz przestrzegać następujących zasad, płacąc:

– w dłuższych odstępach czasowych niż miesiąc – w tym przypadku możesz wypowiedzieć umowę najmu lokalu na koniec kwartału, czyli ok. 3 miesiące wcześniej, niż zamkniesz firmę,
– miesięcznie – powinieneś trzymać się miesięcznego okresu wypowiedzenia,
– w krótszych odstępach czasowych niż miesiąc – poinformuj o zerwaniu umowy 3 dni wcześniej,
– każdego dnia – wystarczy, że uprzedzisz jeden dzień naprzód o zerwaniu umowy.

Umowa najmu na czas oznaczony

W sytuacji, kiedy spisałeś umowę najmu na czas oznaczony, to niestety możesz wypowiedzieć ją jedynie w sytuacjach, jakie zostały wskazane w umowie. Dlatego koniecznie przejrzyj umowę i sprawdź, czy spełniasz wymagane kryteria, aby móc to zrobić.

Likwidacja firmy jednoosobowej a rozwiązanie umów z pracownikami

Jeśli zatrudniasz pracowników na umowę o pracę, prowadząc działalność gospodarczą, a teraz chcesz ją zamknąć, to musisz podjąć konkretne kroki. Zgodnie z przepisami umowa o pracę nie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości czy zlikwidowania firmy. Najlepszą dostępną opcją jest rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron lub też za wypowiedzeniem.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem na podstawie wypowiedzenia

W tym przypadku musisz zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie długości okresów wypowiedzenia. Niezależnie od tego, czy umowa została zawarta na czas określony bądź też na czas nieokreślony, kluczowe staje się to, jak długo trwał stosunek pracy. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Z kolei, gdy stosunek pracy trwał dłużej niż 6 miesięcy, ale też krócej niż 3 lata, to konieczne jest poinformowanie go o rozwiązaniu umowy na miesiąc przed tym faktem. W przypadku pracy dla danego pracodawcy odbywającej się ponad 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Pracodawca musi zadbać o to, żeby rozwiązanie umowy odbyło się na piśmie. Jeśli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, to istotną kwestią staje się również podanie przyczyny rozwiązania umowy – w tym przypadku należy wskazać, że powodem jest likwidacja firmy. Niezależnie na jaki okres czasu została zawarta umowa, musimy poinformować na piśmie pracownika, że ma prawo odwołać się od tej decyzji w sądzie pracy.

Czy pracownikowi przysługują dodatkowe świadczenia podczas wypowiedzenia umowy z tytułu likwidacji firmy?

Kiedy zakład pracy zatrudnia przynajmniej 20 osób i decyduje się zamknąć firmę, to zobowiązany jest do wypłacenia dodatkowych odpraw z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od pracowników.
W tym przypadku wysokość odprawy zawsze jest uzależniona od czasu trwania stosunku pracy z danym pracodawcą.
W przypadku osób pracujących w takiej firmie krócej niż 2 lata, należy wypłacić dodatkową odprawę w wysokości pensji z jednego miesiąca.
Z kolei w sytuacji, kiedy zatrudnienie trwało od 2 do 8 lat, to odprawa wynosi sumę dwóch pensji.
Natomiast osoby zatrudnione na czas dłuższy niż 8 lat mogą ubiegać się o odprawę, wynoszącą 3-krotność swojej pensji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.