O jakich aspektach prawnych rozwodu należy pamiętać?

Orzeczenie o rozwodzie - sprawdź, jakie są aspekty prawne rozwodu!

Rozwiązanie małżeństwa drogą sądową wiąże się z wieloma kwestiami prawnymi, o których powinny wiedzieć obie strony. Na podstawie jakich przesłanek można domagać się orzeczenia o rozwodzie? Czy konieczne jest wykazanie winy jednej ze stron? Czy w trakcie rozwodu rozwiązuje się kwestie majątkowe oraz opieki nad dziećmi? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule!

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać rozwód?

Podstawowym warunkiem, aby możliwe było domaganie się rozwodu, jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Co to oznacza? Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, wspólne pożycie rozumiane jest jako więzi łączące małżonków, zarówno w sferze duchowej, jak i fizycznej oraz gospodarczej. Zupełny rozkład pożycia wiąże się więc z zanikiem wszystkich tych aspektów — jednak warto pamiętać, że sytuacja ta jest spowodowana świadomą decyzją małżonka lub małżonków, a nie np. problemami zdrowotnymi. Zdarza się, że orzeczenie rozwodu ma miejsce pomimo występowania więzi gospodarczej. Przykładem tego może być wspólne zamieszkanie ze względu na niemożność wynajmowania osobnych mieszkań.

Z kolei trwały rozkład pożycia oznacza, że powrót małżonków do wspólnego pożycia jest niemożliwy. Stwierdzenie takiego stanu ma miejsce na podstawie wcześniejszej praktyki sędziowskiej, ponieważ w prawie nie został określony czas trwania czy konkretne kryteria rozpadu, przez które mógłby on zostać uznany za trwały. Jeśli więc doszło do konfliktu między małżonkami, ale sytuacja ta jest dość nowa, w pierwszej kolejności zasugerowana może być terapia małżeńska. Chcesz wiedzieć więcej na temat procesu rozwodowego? Szczegółowe omówienie znajdziesz na tej stronie: https://smadwokaci.pl/jak-wyglada-przebieg-rozwodu-proces-rozwodowy-a-prawo/

Rozwód z orzeczeniem lub bez orzekania o winie — różnice

Aby sąd mógł stwierdzić, że zaistniał zupełny i trwały rozpad pożycia, konieczne jest orzeczenie winy zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z tego powodu każdy z małżonków może wystąpić z takim żądaniem w pozwie, w odpowiedzi na pozew o rozwód lub na późniejszym etapie postępowania. Zazwyczaj rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej, ponieważ kluczowe jest wtedy określenie przyczyn, które doprowadziły do rozkładu pożycia w małżeństwie.

Jeśli małżonkowie są jednak zgodni co do swoich decyzji, zgodnie z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą żądać odstąpienia od obowiązku orzeczenia winy. W wyniku tego małżeństwo rozwiązane zostaje za porozumieniem stron. Rozwód za porozumieniem stron może mieć też miejsce w przypadku wspólnego przyznania się do winy. Wszystkie kwestie dotyczące dotychczasowego życia małżeńskiego i rodzinnego (np. podział majątku czy opieka nad dziećmi) ustalane są przed rozprawą, dzięki czemu uzyskanie rozwodu w takiej formie jest znacznie szybsze i prostsze. Szczegóły te mogą być omówione pomiędzy małżonkami lub reprezentującymi ich adwokatami — jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w dziedzinie prawa rodzinnego, koniecznie zajrzyj na stronę: https://smadwokaci.pl/

Rozwód a majątek i dobro wspólnych dzieci

Dla małżonków występujących o rozwód jedną z najważniejszych kwestii może być podział majątku. Warto mieć na uwadze, że podczas trwania sprawy rozwodowej kwestie majątkowe nie są priorytetem sądu. Podział majątku może mieć miejsce po zakończeniu postępowania w formie umowy lub drogą sądową, jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. Jeśli jednak obie strony złożą w tej sprawie wniosek i nie wpływa to na ogólny przebieg sprawy, podział majątku może mieć miejsce jednocześnie z orzeczeniem rozwodu.

Jeśli małżonkowie doczekali się wspólnych dzieci, obowiązkowym punktem wyroku sądowego jest ustalenie władzy rodzicielskiej — tyczy się to głównie małoletnich pociech. W zależności od okoliczności władza rodzicielska może zostać pozostawiona obu rodzicom, powierzona jednemu z nich i ograniczona do określonych obowiązków oraz uprawnień drugiemu. Innym rozwiązaniem może być też pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. Preferuje się, aby wszystkie dzieci wychowywały się razem — jeśli jednak miałoby to w istotny sposób zagrażać dobru dziecka, istnieje możliwość rozdzielenia rodzeństwa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *