Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej

Jeśli właśnie podjąłeś decyzję o założeniu własnej firmy, gratulacje! Masz za sobą najtrudniejszy i budzący najwięcej wątpliwości krok. Dobra wiadomość jest bowiem taka, że sama rejestracja działalności gospodarczej od jakiegoś czasu stała się znacznie łatwiejsza i mniej skomplikowana niż do tej pory. Jak to zrobić krok po kroku?

Zanim pójdziemy do Urzędu, by zarejestrować swoją firmę, warto zastanowić się nad tym, czy mamy możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na jej założenie. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 600% przeciętnego wynagrodzenia. W tym celu należy udać się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania lub miejsce przyszłej działalności gospodarczej. W Urzędzie otrzymamy wzór wniosku, a także regulamin udzielania dotacji – dzięki niemu dowiemy się więcej na temat zasad przyznawania dofinansowań.

Kolejną niezwykle istotną kwestią jest wybór formy działalności. Jeśli poważnie myślisz o założeniu firmy, prawdopodobnie masz już na nią jakiś pomysł. Warto poświęcić trochę czasu na zastanowienie się, czy na rynku jest zapotrzebowanie na tego typu usługi lub produkty. Oczywiście, każdy z nas chce robić to, co lubi i w czym jest dobry, jednak firmę otwieramy przede wszystkim dla klientów. To ich zainteresowanie decyduje o tym, czy odniesiemy sukces, czy może nasz biznes nie będzie w stanie się utrzymać. Następnie musimy określić formę organizacyjną i prawną prowadzenia działalności – będzie nam to niezbędne podczas jej rejestrowania.

Możemy zarejestrować swoją działalność w Urzędzie Miasta lub Gminy, a także zrobić to samodzielnie za pośrednictwem sieci. W internecie dostępny jest specjalny formularz elektroniczny, który możemy znaleźć na stronie CEIDG: firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl. Należy jednak pamiętać, że aby móc skorzystać z tej drugiej możliwości, musimy opatrzeć go podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Tego typu podpis elektroniczny możemy zakupić w jednej z 5 firm w Polsce, zaś profil zaufany możemy otrzymać bezpłatnie na platformie ePUAP i potwierdzić w punktach potwierdzających m.in. w Urzędach Skarbowych i niektórych oddziałach ZUS. Aby prawidłowo wypełnić wniosek, należy zamieścić w nim takie informacje jak: nazwa firmy, określenie przedmiotu działalności (PKD), miejsca siedziby, miejsca prowadzenia działalności, głównego adresu oddziału i pozostałych adresów (jeżeli takie występują), a także daty rozpoczęcia działalności oraz opcjonalnie wskazanie pełnomocnika.

 

Rejestracja działalności gospodarczej Prawnik z Polecenia

 

Złożenie wniosku CEIDG-1 pełni funkcje:

– wpisu lub zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (które wiążą się z nadaniem numeru REGON);
–  zgłoszenia płatnika do składek ubezpieczeń społecznych w ZUS;
– zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego osoby prowadzącej działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego.

Dowodem wpisu do CEIDG-1 jest wydruk wspomnianego wyżej wniosku. Po tej operacji przedsiębiorca otrzymuje numerem identyfikacyjny w CEIDG-1, czyli NIP. Jeżeli mamy takie życzenie, do wniosku możemy dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT.
Kiedy już dokonamy rejestracji w CEIDG-1, mamy 14 dni na uzyskanie numeru REGON. Będzie on nam niezbędny do kontaktów z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także do zawierania umów i rozliczania się z kontrahentami. Wpis do rejestru REGON dokonywany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Rejestr numeru REGON zawiera następujące dane firmy:

– nazwę i adres siedziby, imiona i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;

– numer PESEL właściciela;

– formę prawną i formę własności;

– rodzaj wykonywanej działalności;

– datę powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności;

– nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwę rejestru oraz numer nadany przez ten organ.

Następnie musimy zarejestrować naszą firmę dla celów podatku od towarów i usług. Aby to zrobić, musimy skontaktować się z właściwym Urzędem Skarbowym i zawiadomić go o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach podatku dochodowego od osób fizycznych możemy dokonać wyboru sposobu opodatkowania, który ściśle zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz od wysokości przewidywanych przychodów i kosztów. Jeżeli nie zadeklarujemy żadnej z tych form, automatycznie zostaniemy opodatkowani na zasadach ogólnych.

Jeżeli zatrudniamy pracowników, w ciągu 14 dni musimy zgłosić tę informację do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli zaś nasza działalność będzie związana z żywnością, handlem artykułami spożywczymi, usługami gastronomicznymi, hotelarskimi, prowadzeniem salonu fryzjersko-kosmetycznego lub gabinetu medycznego, konieczna będzie również opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej. Aby ją otrzymać, musimy złożyć wniosek, na którego rozpatrzenie inspektor sanitarny będzie miał dwa tygodnie. Jego pozytywna opinia jest równoznaczna ze spełnieniem wszystkich niezbędnych warunków.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.