Rozwód bez orzekania o winie – jak go uzyskać?

Rozwód bez orzekania o winie – jak go uzyskać? Blog Prawnik z Polecenia

Rozwód bez orzekania o winie – jak go uzyskać?

Rozwód bez orzekania o winie – jak go uzyskać? Blog Prawnik z Polecenia

Rozwód często kojarzy nam się z walką między rozchodzącymi się małżonkami. Tymczasem nie wszystkie pary decydują się na taką drogę: części zależy na jak najszybszym i jak najmniej bolesnym rozwodzie, zaś nie mają potrzeby dociekania, kto zawinił rozpadowi związku. Jeśli obie strony zgadzają się na taki obrót sprawy, możemy postarać się o rozwód bez orzekania o winie. Jak go uzyskać?

Rozpad stałego, wieloletniego związku zawsze jest bolesnym wydarzeniem. Kiedy stajemy na ślubnym kobiercu i przyrzekamy sobie miłość na dobre i na złe, raczej nie przypuszczamy, że nasze uczucia mogą kiedykolwiek ulegnąć zmianie. Jednak życie pisze różne scenariusze i nawet najwięksi przeciwnicy rozwodów mogą stanąć przed dylematem: odejść czy za wszelką cenę trwać w małżeństwie, które nie daje nam szczęścia i spełnienia? Czasami nie ma żadnych wątpliwości, że związek od dawna stanowi fikcję i nie ma już czego ratować. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego niż pozew rozwodowy. Polska rzeczywistość nie przypomina tej znanej z amerykańskich filmów i seriali, w których wystarczy podpisać dokumenty dostarczone przez prawnika. W naszym kraju każdy rozwód odbywa się na sali rozpraw, a o tym, jak będzie przebiegał, decyduje przede wszystkim sąd. Oczywiście, my również mamy na to wpływ. Jeśli odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeństwa leży wyłącznie po jednej stronie, możemy dążyć do tego, by owa wina została stwierdzona w dokumentach rozwodowych. Pamiętajmy jednak, że musimy wówczas przedstawić niepozostawiające wątpliwości dowody na taki stan rzeczy. Jeśli okaże się, że w rzeczywistości obie strony przyczyniły się do rozwodu (nawet jeśli jedna z osób ponosi odpowiedzialność w większym stopniu), wówczas sąd może orzec o obopólnej winie.

Wielu ludziom nie zależy jednak na udowadnianiu winy za rozpad związku – ich intencją jest jak najszybsze i możliwie najmniej bolesne zakończenie małżeństwa. Jeśli oboje małżonkowie podzielają to podejście, mogą postarać się o rozwód bez orzekania o winie. Taka sytuacja może nastąpić, jeśli zarówno mąż, jak i żona złożą wniosek o nieorzekanie o winie. W przypadku, gdy jedna ze stron nie zgadza się na takie rozwiązanie lub nie zaznaczymy tego w pozwie, sąd nie będzie miał możliwości go zastosować.

Jakie mogą być konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie? Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia, w niektórych sytuacjach może ubiegać się o alimenty od byłego męża lub żony. Oznacza to, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub takiego, który nastąpił z winy obu stron, każda z nich może ubiegać się o świadczenia od byłego partnera, jednak tylko wtedy, gdy znajdzie się w niedostatku. Ten ostatni definiowany jest jako brak jakichkolwiek środków do życia lub sytuację, w której dochody nie pozwalają na pełne zaspokojenie podstawowych potrzeb odpowiednich do wieku i stanu zdrowia. Oczywiście, znaczenie ma również sytuacja finansowa małżonka zobowiązanego do alimentów.

Jeśli więc decydujemy się na nieorzekanie o winie w przypadku, gdy to nasz były małżonek ponosi pełną odpowiedzialność za rozpad związku, musimy liczyć się z tym, że będzie miał on prawo do wnioskowania o alimenty od nas. Taka możliwość będzie mu przysługiwała przez 5 lat od momentu orzeczenia rozwodu lub do momentu, a w którym ponownie weźmie ślub.

Rozwód bez orzekania o winie – jak go uzyskać? Blog Prawniczy

Nie istnieje jedna prawidłowa odpowiedź na pytanie, czy warto starać się o orzeczenie o winie za rozwód. Z pewnością nie warto tego robić, gdy w rzeczywistości taka wina nie zaistniała lub ponoszą ją obie strony. Taki proces może ciągnąć się latami, co wiąże się nie tylko z ogromnym stresem, ale również z kosztami. W dodatku taka sytuacja może być wyjątkowo uciążliwa dla dzieci, które niejednokrotnie muszą zeznawać na niekorzyść jednego z rodziców. Jeśli więc można oszczędzić im dzieciństwa upływającego w cieniu rozstania mamy i taty oraz nieustającej walki między nimi – z pewnością warto to zrobić. Inaczej sytuacja wygląda jednak wtedy, gdy w małżeństwie nie ma potomstwa lub jedna ze stron ponosi pełną odpowiedzialność za ustanie pożycia. Starając się o orzeczenie o pełnej winie byłego współmałżonka, chronimy się przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi z jego strony. Dodatkowo warto wspomnieć, że w przypadku wyłącznej winy druga strona może starać się o alimenty nawet wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku, ale jej sytuacja materialna istotnie się pogorszyła.

Jak napisać wniosek o rozwód bez orzekania o winie? Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. We wniosku należy zawrzeć imię, nazwisko oraz adres powoda i pozwanego. W dokumencie zaznaczamy też, że żądamy rozwodu bez orzekania o winie, a także wymieniamy przyczyny, dla których pragniemy zakończenia związku. Dodatkowo załączamy skrócony odpis aktu małżeństwa. Taki wniosek powinny złożyć obie strony – tylko zgodne wnioski dają podstawę do pożądanego przez nas orzeczenia i szybkiego zakończenia procesu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.