Split payment – rewolucja w VAT, czym jest?

Split payment – rewolucja w VAT, czym jest - Prawnik z Polecenia - Najlepszy blog prawniczy

Od 1 listopada 2019 podatnicy VAT mają nowy obowiązek, tj. stosowanie tzw. split payment. Przekonaj się, na czym polega ta innowacja podatkowa. Kiedy musisz dostosować się do nowych regulacji związanych z podziałem płatności?

Głównym założeniem wprowadzenia split payment miało być kontynuowanie aktywnej walki z wyłudzeniami VAT-u. W szczególności chodziło o zlikwidowanie bardzo szkodliwego zjawiska zwanego karuzelą podatkową. Co to oznacza w praktyce? Split payment sprawia, że dostawca nie może niespodziewanie zniknąć z całą kwotą brutto, którą otrzyma za sprzedaż towarów czy wykonanie usługi. Czy to faktycznie zadziałało? I kiedy koniecznie musisz pamiętać o tym, żeby podzielić swoją płatność oraz jakie konsekwencje czekają Cię, gdy tego nie dopilnujesz?

Split payment – czym jest?

Split payment to model, który polega na dzieleniu płatności – na kwotę podatku VAT, wynikającą z należnej dla sprzedawcy kwoty brutto oraz na kwotę netto. Część z podatkiem VAT zostaje automatycznie przekierowane na indywidualny rachunek VAT, do którego sprzedawca ma bardzo ograniczony dostęp. Głównie za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nadal środki znajdujące się na tym odrębnym koncie są własnością przedsiębiorcy. Oczywiście pozostała kwota netto trafia na wybrany przez płatnika rachunek rozliczeniowy, jaki został podany na fakturze.

Zastosowanie split payment – kiedy musisz podzielić płatność?

Pierwsza i jednocześnie najważniejsza zasada wskazuje na to, że przy płatnościach za towary lub usługi, których kwota brutto przekracza 15 tys. zł brutto, będziesz zobligowany do zastosowania mechanizmu, jakim jest split payment. Natomiast, kiedy kwota na fakturze nie przekroczy 15 tys. zł brutto, ale będzie dotyczyła towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca – i tylko on – będzie mógł sam zdecydować, czy chce skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie.

Obowiązek podzielonej płatności może pojawić się, kiedy płatność będzie wiązała się z np.:
– usługami budowlanymi,
– smartfonami, konsolami czy tabletami,
– odpadami,
– paliwem,
– węglem,
– urządzeniami elektrycznymi i innymi akcesoriami.

Nie zapomnij o adnotacji!

Ponadto na fakturze konieczne jest umieszczenie adnotacji na temat tego, że został zastosowany „mechanizm podzielonej płatności” – MPP. To bardzo ważne, gdyż w razie braku stosownego komentarza może zostać nałożona przez naczelnika urzędu skarbowego sankcja VAT, sięgająca nawet dodatkowych 30%. Osoby fizyczne znacznie częściej w takiej sytuacji ponoszą odpowiedzialność z tytułu wykroczenia skarbowego, a nawet zostają oskarżone za przestępstwo skarbowe. Sankcja czy też inna odpowiedzialność tego typu w szczególności dotyka podatników, wystawiających fakturę. Jednak zgodnie z art. 108a ust. 7 ustawy o VAT nabywca ma obowiązek zastosować mechanizm podzielonej płatności, gdy przepisy tego wymagają. Zatem w żaden sposób ochroną nie staje się brak adnotacji.

Jak zatem uniknąć odpowiedzialności? Najlepszym rozwiązaniem z perspektywy nabywcy będzie zgłoszenie do sprzedawcy problemu i powiadomienie o konieczności wykonania korekty, zawierającej niezbędną adnotację. Osobiście nabywca nie może przygotować faktury korygującej, a jedynie ewentualnie notę korygującą, choć i tak powinna ona zostać zaakceptowana przez sprzedawcę.

Czy dopuszczalne jest dzielenie faktur, aby uniknąć split payment?

Przepisy odnoszą się jedynie do kwoty pojedynczej faktury oraz do tego, czy poszczególne pozycje występują w załączniku nr 15 do ustawy. Zatem w razie potrzeby możliwe jest uniknięcie mechanizmu podzielonej płatności, wystawiając nie jedną, a np. dwie faktury.

Przykład:
Jeśli sprzedano towary o wartości 20 tys. zł, a jeden z produktów o wartości 3 tys. zł znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy, to i tak możliwe staje się uniknięcie split payment. Wystarczy wystawić dwie faktury po 10 tys. zł. Takie rozwiązanie jest w pełni akceptowane przez urząd skarbowy i zgodne z polskimi przepisami.
Należy jednak zwrócić uwagę na wadę tego rozwiązania. Otóż ze względu, że na to, że na jednej fakturze znajdzie się pozycja uwzględniona w załączniku nr 15 do ustawy, to zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy VAT powstaje tzw. solidarność odpowiedzialności za rozliczenie podatku VAT. Nabywca zostaje zatem również zobowiązany do uiszczenia części podatku VAT. Zastosowanie split payment zwalnia z tego obowiązku, gdyż gwarantuje, iż kwota podatku VAT na pewno zostanie uregulowana.

Kiedy nie masz obowiązku dzielenia płatności?

Kwestie związane ze split payment nie dotyczą konsumentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Z drugiej strony ustawa nie nakłada tego obowiązku także na podatnikach zwolnionych z VAT, otrzymujących faktury bez podatku VAT. Nie jesteś zobligowany do MPP nawet pomimo tego, że na fakturze znajduje się część towarów czy usług umieszczonych w załączniku nr 15, jeśli łączna wartość brutto nie przekracza 15 tys. zł brutto.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *