Upadłość konsumencka a spadek — co zrobić?

sedzia

Przeważnie przyjmowanie lub pozostawienie spadku nie powinno sprawiać większych problemów, ale sytuacja komplikuje się w przypadku osób będących w trakcie procesu upadłościowego. Poniżej przedstawiamy więc najważniejsze porady, odnośnie do tego, co robić ze spadkiem przy upadłości konsumenckiej.

Czy można przyjąć spadek po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Bezpośrednie przyjęcie spadku przez dłużnika w trakcie procesu upadłości konsumenckiej jest niemożliwe. Wynika to z podstawowej zasady procesu upadłościowego, która mówi o tym, że dana osoba została pozbawiona całości swojego majątku, a ponadto nie może pozyskiwać oraz przyjmować nowych wartości. Spadek przepisany na osobę upadłą automatycznie wejdzie więc w skład masy upadłościowej i posłuży do zaspokojenia żądań wierzycieli. Chcąc mieć pewność co do sprawy spadku podczas postępowania upadłościowego, warto skontaktować się ze specjalistą, na przykład www.upadlosckonsumencka.expert, który oszacuje naszą sytuację i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie. Poza tym warto pamiętać, że przez brak możliwości podejmowania decyzji majątkowych przez upadłego, spadek w większości przypadków zostanie przyjęty. Jeśli tylko nie będzie on stanowił zagrożenia finansowego dla postępowania upadłościowego, wszelka wartość zostanie włączona do masy upadłościowej za sprawą decyzji sędziego-komisarza. Warto jednak pamiętać, że w pewnych wypadkach możliwe jest jednak zachowanie spadku.

Jak zachować spadek podczas upadłości konsumenckiej?

Krótka analiza historii ludzi którzy, przeszli upadłość konsumencką może utwierdzić w przekonaniu, że zachowanie spadku jest w pewnych sytuacjach możliwe. Aby tego dokonać, wymagane będzie jednak wystosowanie odpowiedniego wniosku o wyłączenie spadku z masy upadłościowej. Przedstawiając sytuację chronologicznie, spadek ten potencjalnie może zostać odzyskany przez dłużnika, ponieważ początkowo automatycznie wejdzie on w skład masy upadłościowej.

Podobne działanie jest możliwe, korzystając z działania podejmowanego czasem przez sędziego-komisarza, kiedy przepisany spadek obarczony jest kolejnymi długami i zaszkodziłby postępowaniu upadłościowemu. Daje to również jasny sygnał, że możliwa jest sytuacja, w której spadkobierca otrzymuje zadłużenie.

Czy można przyjąć spadek po osobie, będącej w trakcie upadłości konsumenckiej?

Przyjęcie spadku po osobie, będącej w trakcie procesu upadłościowego jest możliwe i nie musi oznaczać aż takiego ryzyka. Upadłość konsumencka, a spadek to kwestia, której może się obawiać wiele osób. Przyjęcie na siebie czyjegoś zadłużenia nie należy bowiem do najprzyjemniejszych rzeczy. Taka sytuacja może wynikać na przykład z przejęcia między innymi zadłużonego mieszkania. Warto jednak pamiętać o tym, że przyjmowanie spadku dłużnika jest możliwe i może okazać całkiem bezpieczne.

Aby samemu nie odpowiadać za cudze błędne decyzje finansowe, warto świadomie podchodzić do sprawy przyjmowania spadku. Jeśli jesteśmy świadomi, że pozostawione dobra obarczone są długiem, a dalej chcemy przejąć całość, powinniśmy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W takim wypadku ewentualne żądania wierzycieli powinny zostać zaspokojone wyłącznie z wykorzystaniem kwoty, którą będziemy w stanie pokryć ze spadku. Dzięki temu kwestia upadłości konsumenckiej, a nabycia spadku nie powinna uderzać bezpośrednio w naszą sytuację finansową.

Zbierając więc najistotniejsze informacje, w sprawie upadłości konsumenckiej, a spadku, w przypadku spadkobiercy upadłego, wszelki przepisany majątek wejdzie automatycznie w skład masy upadłościowej. Warto jednak pamiętać, że teoretycznie możliwe jest wyłączenie danych jego elementów, dzięki czemu nie zostaną, np. zlicytowane. Jeśli natomiast decydujemy się przyjąć spadek obarczony długami, warto zaznaczyć, iż wszelkie należności przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza, co nie powinno przenieść na nas bezpośrednio kosztów związanych z procesem upadłościowym.

1 thought on “Upadłość konsumencka a spadek — co zrobić?”

  1. Czytając ten artykuł, lepiej rozumiem zasady dotyczące przyjmowania spadku w trakcie procesu upadłościowego. Teraz wiem, jak postępować w przypadku dziedziczenia majątku podczas upadłości konsumenckiej, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych. Warto być świadomym swoich praw i korzystać z porad specjalistów w takich sytuacjach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *