Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - Prawnik z polecenia - najlepszy blog prawniczy

Do umowy o pracę lub cywilnoprawnej może być dodana klauzula o zakazie konkurencji. Podpisując zakaz konkurencji w umowie o pracę obligujesz się do tego, że nie będziesz współpracować z konkurencyjną firmą, ale też sam jej nie stworzysz. Dzięki takiej umowie przedsiębiorstwa zmniejszają ryzyko ujawnienia tajemnicy firmowej i chronią swoje interesy.

Na czym polega zakaz konkurencji?

Dodanie do umowy o pracę klauzuli dotyczącej zakazu konkurencji sprawia, że znacznie ograniczają się Twoje możliwości zarobkowe. Właśnie z tego powodu taki dokument może stanowić pewne zagrożenie dla pracowników – szczególnie wtedy, gdy zapisy obejmują nawet kilka lat po zakończeniu współpracy z daną firmą. Taka sytuacja potęguje również nierówność pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Dlatego dokładne reguły dotyczące zakazu konkurencji znalazły się w Kodeksie Pracy. Dzięki temu wiesz, że Twoje prawa są faktycznie chronione.

Zwróć uwagę na to, iż zakaz konkurencji przestaje obowiązywać wówczas, gdy pracodawca nie wypłacił odszkodowania – jeżeli taki zapis znalazł się w umowie o pracę. Kolejnym warunkiem zerwania tego dokumentu jest, ustanie przyczyny uzasadniającej zakaz.

Z kim najczęściej podpisywana jest klauzula konkurencyjna?

Zauważ, że nie z każdym pracownikiem pracodawca może podpisać klauzulę konkurencyjną. Zazwyczaj umowa jest zawierana z osobami, mającymi dostęp do naprawdę poufnych informacji, a ich ujawnienie narażałoby firmę na szkodę. Wśród takich grup znajdziesz m.in. księgowych, pracowników działu kadr czy marketingowców. Oprócz tego zapis może stanowić zupełnie odrębną umowę, bądź po prostu być częścią już istniejącego dokumentu. W takim przypadku dodana jest dokładnie sprecyzowana klauzula.

Jak powinna wyglądać klauzula o zakazie konkurencji?

Najważniejsze jest to, aby klauzula o zakazie konkurencji była sporządzona na piśmie. W tym przypadku umowa gentlemeńska nie jest wiążąca, więc zadbaj o to, żeby wszystkie ustalenia znalazły się w umowie o pracę. W jej treści powinien znaleźć się zakres zakazu, okres, w jakim obowiązuje, a także wysokość odszkodowania – kwota ta nie może być niższa niż 25% wynagrodzenia pracownika i stanowi sumę wszystkich miesięcy trwania klauzuli. Zazwyczaj odszkodowanie jest wypłacane w miesięcznych ratach. Jednak pracodawca może też jednorazowo spłacić tę kwotę.

Zwróć również uwagę na to, że czasem odszkodowanie jest wyższe, ale jeżeli jego wysokość nie została ustalona w treści umowy, to zakłada się wspomniane 25%. Jeżeli pracodawca nie uregulował tych płatności, to sprawę orzeka sąd pracy. Jest to także jeden z warunków, pozwalających zerwać klauzulę konkurencji. Zauważ, iż nawet nieterminowe płacenie odszkodowania może sprawić, że umowa przestanie być ważna. Właśnie z tego powodu coraz częściej w klauzuli pojawia się zapis o prawie do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy bądź zostaje określony warunek rozwiązujący.

Czy pracownik jest zobowiązany do podpisania klauzuli o braku konkurencji?

Ze strony pracownika klauzula konkurencji bywa sporym zagrożeniem. Choć otrzymasz rekompensatę finansową, to jednak znacznie ograniczają się Twoje możliwości zarobkowe. Czy w takim razie warto podpisywać taką umowę? Oczywiście nie musisz tego robić. W końcu masz pełną swobodę decyzyjną. Jednak wiedz, że brak zgody zazwyczaj skutkuje wypowiedzeniem umowy o pracę. Przede wszystkim dlatego, że pracodawca chce maksymalnie chronić swoje interesy. W takim przypadku dużo lepszym rozwiązaniem jest negocjowanie tej umowy. Po prostu zastanów się nad tym, które zapisy są dla Ciebie niewygodne bądź zaproponuj wyższą kwotę odszkodowania. Szczególnie często negocjacje dotyczą czasu trwania zakazu konkurencji, tak aby obowiązywał jedynie podczas pracy w danej firmie. Pamiętaj również o tym, że jeśli masz problemy ze zrozumieniem niektórych zapisów, to ważna jest pomoc specjalisty. Dzięki temu całkowicie świadomie podpiszesz dany dokument.

Jakie są konsekwencje złamania zakazu konkurencji?

Złamanie zasad ustalonych w umowie zawsze wiąże się z konsekwencjami – tak samo jest w przypadku klauzuli konkurencji. Zazwyczaj wszystkie szczegóły są wyszczególnione w podpisywanym przez Ciebie dokumencie, więc zanim postanowisz złamać znajdujące się tam postanowienia, to dokładnie zapoznaj się z konsekwencjami tego czynu. W przypadku umowy o pracę standardowo musisz zapłacić pracodawcy odszkodowanie – w większości przypadków jest to trzykrotność pensji. Musisz też być przygotowany na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, co po prostu oznacza zwolnienie dyscyplinarne. Wówczas w Twoim świadectwie pracy na pewno znajdzie się powód zwolnienia, co może podziałać niekorzystnie wtedy, gdy będziesz szukać nowej pracy.

W końcu przyszły pracodawca dowie się, że byłeś nielojalny wobec innej firmy. Taka sytuacja na pewno nie podziała na Twoją korzyść, a znalezienie odpowiedniej posady może okazać się dla Ciebie jeszcze trudniejsze. Dlatego zawsze bierz pod uwagę nie tylko finansowe konsekwencje złamania zakazu konkurencji, ale również te wizerunkowe.

Odwiedź fanpage Prawnik z Polecenia na Facebook’u.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *