Zaświadczenie lekarskie złożone po wypowiedzeniu

Zaświadczenie lekarskie, Porady prawne

Zaświadczenie lekarskie złożone po wypowiedzeniu

Otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę. W odpowiedzi, następnego dnia dostarczyłem przełożonemu zaświadczenie  lekarskie o niezdolności do pracy, obejmujące cały tydzień, w tym dzień, w którym zostałem zwolniony. Mój szef uznał, że wypowiedzenie mimo to posiada moc prawną. Czy w związku z przedstawionym zwolnieniem, nie powinno ono stać się bezskuteczne?

Zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4 co do zasady chroni pracownika. W większości przypadków nie można rozwiązać z nim umowy, aż do jego powrotu. Kwestią sporną często pozostaje wykonywanie obowiązków pracowniczych pomimo choroby. Przykładowo, jeżeli był Pan u lekarza 16 października i otrzymał zwolnienie od 17 do 23 października, jednak z przyczyn ważnych dla firmy musiał się Pan pojawić następnego dnia w biurze, wówczas chroni Pana prawo i przełożony nie ma prawa rozwiązać umowy. W Pańskim przypadku wystąpiła jednak inna sytuacja. Stawił się Pan w zakładzie pracy i wykonywał swoje obowiązki przez cały dzień. Wypowiedzenie jest zatem skuteczne, niezależnie od tego, czy zostało przez Pana podpisane. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że za dzień wypowiedzenia umowy przysługuje Panu pełne wynagrodzenie.