Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy

Nowelizacja kodeksów karnych, a także ustawy prawo o ruchu drogowym umożliwia zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji. Jednak wyłącznie w przewidzianych przepisami sytuacjach. Warto znać swoje prawa, dlatego w tym artykule przedstawiamy za co grozi zatrzymanie prawa jazdy i jakie są jego konsekwencje.

Uprawnienie policjanta do zatrzymania prawa jazdy wynika z artykułu 135 ustawy prawo o ruchu drogowym, gdzie można znaleźć szereg przewinień, których konsekwencją jest działanie policji. Są to między innymi:

  • Uzasadnione podejrzenie o znajdowaniu się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, lub innego podobnie działającego do alkoholu;
  • Upłynięcie terminu ważności dokumentu;
  • Przekroczenie przez kierującego liczby 24 punktów karnych;
  • Przekroczenie przez kierującego liczby 20 punktów karnych w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy;
  • Przekroczenie prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h;
  • Przewożenie osób w liczbie przekraczającej ilość miejsc określonych w dowodzie rejestracyjny.

Zatrzymanie prawa jazdy

W jaki sposób dochodzi do zatrzymania dokumentu?

Aż do 5 grudnia 2020 roku do zatrzymania dokumentu dochodziło poprzez zdeponowanie prawa jazdy po decyzji starosty. Była to sytuacja źle oceniania przez specjalistów, wskazujących na niechlujność ustawodawcy w momencie wprowadzania zapisów ustaw. Obecnie dzięki nowelizacji i wprowadzeniu artykułu 135b, do zatrzymania prawa jazdy dochodzi poprzez wprowadzenie informacji do Centralnej Ewidencji Kierowców. Jest to spora różnica i ułatwienie dla kierowców, którzy podczas zatrzymania nie posiadali przy sobie fizycznej wersji dokumentu. Nie ma potrzeby oddawania fizycznego kwitu prawa jazdy w urzędzie czy na policji.

Po dokonaniu wpisu do Centralnej Ewidencji Kierowców, Policja niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni przekazuje informacje o zatrzymaniu prawa jazdy do właściwego miejscowo sądu, prokuratury lub starostwa, w zależności od tego na jakiej podstawie doszło o zatrzymania dokumentu. Wówczas organy mają 14 dni na wydanie decyzji lub postanowienia.

Jak się bronić?

Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie. Powinno ono spełniać wymogi pisma procesowego, to oznacza, że należy określić strony, wskazać sygnaturę postanowienia, zarzuty oraz opisać dlaczego wydane postanowienie jest wadliwe i trzeba je zmienić. Zażalenie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin na wniesienie środka odwoławczego wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Toteż wiedząc, że takie postanowienie prędzej czy później dotrze warto zawczasu umówić się na spotkanie z prawnikiem w celu uzgodnienia linii obrony. Nie ma sensu pozostawiać sprawy na własną rękę ponieważ doświadczona kancelaria prawna zna ułatwienia i triki, które będą mieć niebagatelne znaczenie w trakcie uzasadniania zarzutów zawartych w zażaleniu. Trzeba mieć na uwadze, że im więcej podobnych spraw przeprowadzono, tym lepiej jest się przygotowanym na konfrontację z przeciwnikiem. Warto pamiętać, żeby odpowiedzi na zażalenie w sprawie o zatrzymanie prawa jazdy nie zostawiać na ostatnią chwilę.

Wydanie postanowienia – jakie konsekwencje?

Konsekwencje w sprawie zatrzymania prawa jazdy mogą być różne w zależności od tego, jakiego wykroczenia, występku lub przestępstwa dotyczą. Najczęściej spotykanym ostatnimi czasy jest zatrzymanie prawa jazdy ze względu na przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na terenie zabudowanym. Ma to swoje podstawy w nieuważnym śledzeniu znaków określających teren zabudowany przez kierowców. W przypadku tego wykroczenia prawo jazdy zatrzymane jest na podstawie decyzji administracyjnej na trzy miesiące. Jeśli obwiniony zdecyduje się prowadzić pojazd bez uprawnień w trakcie okresu zatrzymania, wówczas termin ulega wydłużeniu do sześciu miesięcy. Gdyby i w tym czasie prowadzący pojazd został skontrolowany w samochodzie, z kolei może dojść do odebrania uprawnień na stałe. Wówczas konieczne będzie dopełnienie formalności i ponowne przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy. Oprócz tego prowadzący pojazd bez uprawnień musi liczyć się z ewentualną karą grzywny.

Zwrot prawa jazdy

Po okresie, na jaki wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, dokument podlega zwrotowi. Należy pamiętać, że okres liczy się od faktycznego dnia zatrzymania, a nie daty wydania postanowienia lub decyzji. Zwrot dokumenty następuje ponownie poprzez wprowadzenie informacji o zwrocie do centralnej ewidencji kierowców przez organ, który zatrzymał prawo jazdy lub wydał na mocy otrzymanego zawiadomienia o wydaniu postanowienia o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy przez stosowną instytucję.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.