Zrzeczenie się praw rodzicielskich – powinieneś to wiedzieć

prawnik-z-polecenia-zrzeczenie-sie-praw-rodzicielskich-blog-1200x675

Zrzeczenie się praw rodzicielskich wydaje się tematem, który nie powinien dotyczyć nikogo z nas. Nowe życie, przede wszystkim stworzone przez nas, powinno być darem i nas uszczęśliwiać. Niestety, życie nie zawsze pisze taki scenariusz, na jaki liczymy. Mimo że wyrzeczenie się własnego dziecka wydaje się czymś niewyobrażalnym, to w niektórych przypadkach jest koniecznością. Czasami tylko w ten sposób, możemy wyjść z istniejącego problemu.

Polskie prawo nie przewiduje instytucji zrzeczenia się praw rodzicielskich. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przewidziana jest jednak możliwość pozbawienia tych praw. Aby do tego typu postanowienia mogło dojść, rodzice dziecka muszą złożyć stosowne dokumenty w sądzie. To właśnie sąd decyduje, czy w danej sytuacji zachodzą powody do odebrania władz rodzicielskich.

Jak zrzec się praw rodzicielskich?

Władza rodzicielska przysługuje rodzicom na mocy prawa. Sąd decyduje o jej odebraniu, kierując się jedną z głównych zasad prawa rodzinnego – zasadą dobra dziecka. Gdy inne sposoby ochrony dziecka nie zdały rezultatów, ostatecznym działaniem jest orzeczenie o pozbawieniu praw. Aby móc rozpocząć postępowanie sądowe, musimy wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiednim organie.

Należy pamiętać, że sąd decyduje o pozbawieniu praw rodzicielskich i bierze pod uwagę takie aspekty jak na przykład stan psychiczny rodzica. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, powinieneś skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który poprawnie sporządzi dokumenty i doradzi w kwestiach prawnych. Aby znaleźć odpowiedniego radcę lub adwokata, możesz skorzystać z naszego rankingu https://prawnikzpolecenia.pl/.

Powody pozbawienia władz rodzicielskich.

Sąd rozpatrując wniosek o zrzeczenie się praw rodzicielskich, bierze pod uwagę każdy stan faktyczny. Swoją decyzję podejmuje na jego podstawie. Aby podjąć wyrok, musi mieć przedstawione poważne powody. Przyczyny, przez które rodzic nie chce posiadać władz rodzica, są różne. Bardzo często młode pary nie są jeszcze gotowe na posiadanie dziecka. Nie mają funduszy oraz dojrzałości emocjonalnej do tak wymagającego obowiązku. W takiej sytuacji decydują się na oddanie noworodka do domu dziecka. W tym wypadku zrzeknięcie się praw występuje dobrowolnie.

Innym powodem może być szczególne zaniechanie obowiązków względem dziecka lub pojawienie się trwałej przeszkody w ich wykonywaniu. Należą do nich takie sytuacje, które sprawiają, że wykonywanie praw rodzicielskich jest niemożliwe. Należą do nich na przykład wyjazd za granicę rodzica bez okazywania zainteresowania dzieckiem. Może to być też trwała choroba rodzica, połączona z umieszczeniem go w odpowiedniej placówce leczniczej. Kolejna przeszkoda to wieloletnie odbywanie kary w więzieniu lub zaginięcie rodzica.

Co potem?

Należy pamiętać, że mimo odebrania praw rodzicielskich, rodzic ma prawo do kontaktu z dzieckiem. Cały czas może budować z nim więzi lub mieć z nim styczność. Pozbawienie praw rodzicielskich nie zwalnia rodzica z bycia biologiczną częścią dziecka. Dodatkowo potomek może dziedziczyć po rodzicu i odwrotnie. Mowa tu o nawet dalekiej przyszłości. Cała sytuacja może mieć niekorzystny wpływ na psychikę całej rodziny. W takim wypadku należy skorzystać z pomocy psychologa i terapii na przykład w https://przystanekempatia.pl/.

Zrzeczenie się praw rodzicielskich, wbrew myślom niektórych, nie zwalnia nas z obowiązku płacenia alimentów. Wszystkie prawa zostają zachowane, nawet po pozbawieniu rodzica władzy. Bardzo często ojcowie chcący uchronić się przed opłatami, myślą, że zrzeczenie się dziecka rozwiąże ich problem finansowy. Wręcz przeciwnie, ponieważ mimo że nadal będą opłacać alimenty, to poniosą też koszty sprawy sądowej i pomocy prawnej.
Wbrew przekonaniom, niektórych ludzi, pozbawienie władzy rodzicielskiej nie musi być poprzedzone jej ograniczeniem. Sąd może od razu zdecydować o odebraniu praw. Musi tylko mieć do tego jednoznaczny i jasny powód. Temat zrzeczenia praw rodzicielskich może wydawać się nieco abstrakcyjny i może kontrowersyjny. Niestety jest on na porządku dziennym postępowania sądowego. Należy pamiętać jednak, że władza rodzicielska nie zostaje zabrana w całości i zawsze zostają takie aspekty jak dziedziczenie czy prawo do styczności osobistej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.