Odroczenie kary pozbawienia wolności

Projekt bez tytułu (11)

Odroczenie kary pozbawienia wolności

Mój brat otrzymał karę pozbawienia wolności na okres 8 miesięcy. Problem stanowi fakt, że utrzymuje on swoją rodzinę. Jego żona jest ciężko chora i do końca okresu leczenia nie jest w stanie zająć się domem i rodziną. Czy taka sytuacja kwalifikuje do odroczenia kary?

Sąd może odroczyć wykonanie kary w przypadku, gdy stan zdrowia skazanego nie pozwala na wykonanie wyroku (choroba psychiczna, ciężka choroba lub ciąża), gdy natychmiastowe pozbawienie wolności przyniesie ciężkie skutki dla skazanego i jego rodziny, lub gdy więzienie nie posiada wolnego miejsca, by przyjąć kolejne osoby. W opisanym przez Panią przypadku mamy do czynienia z drugą z opisanych sytuacji, a więc Pani brat, jako żywiciel rodziny ma prawo ubiegać się o odbycie kary w późniejszym terminie, zwłaszcza, przez wzgląd na chorobę małżonki. Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego. Sąd z reguły może odroczyć wyrok o 12 miesięcy. Po upływie tego terminu można przedłużyć odroczenie o kolejny okres.