Odszkodowanie za błąd lekarski

Prawnik z Polecenia, Błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarski

Przez ostatnie kilka miesięcy leczyłam się u specjalisty. Okazało się, że początkowo postawiona przez niego diagnoza była błędna, co opóźniło właściwe leczenie i w efekcie doprowadziło do nieodwracalnych uszczerbków na moim zdrowiu. Obecnie ubiegam się o przyznanie stopnia niepełnosprawności. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie i jak należy to zrobić?

Błędna diagnoza lekarska może wyniknąć z nieodpowiedniej interpretacji badań. Lekarz odpowiedzialną za diagnozę, która nie była zgodna ze stanem wiedzy medycznej, powinien ponieść konsekwencje. Zgodnie z opisanym przypadkiem powinna Pani ubiegać się o odszkodowanie.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji tam, gdzie znajduje się siedziba szpitala, nie później niż rok od dnia, w którym osoba składająca dokument dowiedziała się o, uszczerbku na zdrowiu. Termin jednak nie może być dłuższy niż 3lata od dnia, w którym nastąpiło opisane zdarzenie.

Dokument powinien zawierać:

  1. Dane pacjenta.
  2. Dane przedstawiciela ustawowego (jeśli dotyczy).
  3. Dane spadkobierców (jeśli dotyczy).
  4. Adres do doręczeń.
  5. Dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.
  6. Uzasadnienie wniosku i wskazanie co jest jego przedmiotem (zakażenie, rozstrój zdrowia, śmierć pacjenta).