176 ksh a PIT i ZUS

10

O czym mówi art. 176 KSH?

Artykuł ten pozwala nałożyć na wspólnika obowiązkowe wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Obowiązek ten musi być zapisany w umowie spółki. Należy opisać zakres obowiązków i czas jego trwania. Za wykonywanie tego świadczenia należy się wynagrodzenie, nawet w sytuacji gdy spółka nie wykazuje zysku. Wysokość wynagrodzenia za konkretne świadczenie nie może odbiegać od stawek rynkowych za tego typu świadczenie. 

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne z art. 176 KSH a ZUS

Artykuł 176 Kodeksu spółek handlowych daje możliwość optymalizacji wysokości składek ZUS. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki z o.o. za powtarzające się świadczenia niepieniężne na jej rzecz nie powoduje powstania tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem jest to, aby w rzeczywistości było to wynagrodzenia za powtarzające się świadczenie niepieniężne w rozumieniu art. 176 KSH. Sam zapis w umowie nakładający obowiązek świadczeń niepieniężnych nie oznacza, że ZUS nie może ich kwestionować. Jeżeli jednak wypłata wynagrodzenia będzie zgodna z zapisami art. 176 KSH to nie zostanie obciążona ona składką zdrowotną i to niezależnie od jej wysokości.

Planujesz założyć spółkę z o.o. – sprawdź ofertę https://kancelaria-szeffner.pl/oferta/prawo-spolek/spolka-zoo/.

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne z art. 176 KSH a podatek dochodowy

Wynagrodzenie z tytuły powtarzających się świadczeń niepieniężnych jest przychodem i należy zakwalifikować je jako „inne źródła” w PIT. Do wynagrodzenia wypłacanego w ten sposób zastosowanie będzie miała skala podatkowa i opodatkowane będą:

  • wynagrodzenie w wysokości do 120.000 zł – stawką 12% podatku PIT.
  • powyżej 120.000 zł – 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Warto zauważyć, że wspólnik pobierający wynagrodzenie za powtarzające się świadczenie niepieniężne może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 30.000 zł. Równocześnie z uwagi na fakt, że rozliczenie tego wynagrodzenia jest według skali, wspólnik może skorzystać z innych ulg podatkowych, które nie są dostępne dla podatników czerpiących zysk z dywidendy czy też opodatkowanych podatkiem liniowym.

Powtarzające się świadczenie niepieniężne ma wiele zalet. Więcej informacji na ten temat na stronie https://kancelaria-szeffner.pl/blog/swiadczenia-niepieniezne-wspolnikow-na-rzecz-spolki-z-o-o/.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.