Prawa autorskie i pokrewne – czym są i jakie są ich korzyści?

muzyka, sztuka, tworczosc, artysta, prawa autorskie

Prawa autorskie i prawa pokrewne to dziedzina, którą szczególnie zainteresowani są artyści. Jest nierozerwalnie związana z branżą kreatywną przez co zdarzają się spore problemy interpretacyjne. W dzisiejszym artykule postaramy się rozwiać wątpliwości i wskazać, jakie są korzyści z użytkowania praw autorskich i pokrewnych.

Przedmiot chroniony przez prawa autorskie

Przedmiotem ochrony przez prawo autorskie jest utwór. Jego definicja zawarta jest w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która mówi, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Z definicji utworu wynika, że utworem może być wszystko, co wytworzył człowiek i jest niepowtarzalne. Nie ma znaczenia więc wartość artystyczna, czy przydatność. Utwór należy jednak uzewnętrznić.

Utworem może być w szczególności:

– Fotografia;

– Muzyka;

– Literatura;

– Film;

– Budynek;

– Wzór przemysłowy.

Co ważne, przedmiot obejmujący ochronę autorskoprawną to wyłącznie rezultat, który został utrwalony. Z ochrony nie korzysta sam pomysł.

archiitektura

Co chronią prawa pokrewne?

Prawa pokrewne w przeciwieństwie do autorskich chronią wykonanie artystyczne. Artykuł 85 ustawy PrAut szeroko opisuje tę definicję.  Co ważne, chodzi wyłącznie o artystyczne wykonanie utworu. Dlatego za przedmiot ochrony nie sposób uznać na przykład występu artysty cyrkowego.

Aby skutecznie ustalić, czy dane wykonanie jest chronione przez ustawę prawo autorskie i prawa pokrewne trzeba zbadać, czy polega ono na twórczej interpretacji utworu. Jeśli tej interpretacji brakuje, wówczas nie ma mowy o artystycznym wykonaniu.

W szczególności ochrona obejmuje:

– Fonogram;

– Wideogram;

– Nadanie;

– Pierwsze wydanie;

– Wydanie krytyczne i naukowe.

Prawa autorskie i pokrewne – komu przysługują?

Twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest osoba, która stworzyła dzieło. Co prawda, to prawo przysługuje twórcy pierwotnie, lecz niekiedy jest przenoszone na inne osoby w drodze umowy lub dziedziczenia.

Twórcą utworu może być wyłącznie osoba fizyczna. Nie sposób uznać, że utwór stworzyła osoba prawna, maszyna czy zwierzę. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby za twórcę utworów uznać więcej niż jedną osobę.

Prawa pokrewne służą natomiast artyście wykonawcy. Jest to osoba, której działanie prowadzi do powstania wykonania utworu. W związku z tym wykonawcami mogą być na przykład:

– Aktorzy;

– Wokaliści;

– Tancerze;

– Mimowie;

– Dyrygenci;

– Muzycy.

Co ważne, nie muszą to być wcale osoby, które zajmują się tym zawodowo. Nie ma również znaczenia ich wykształcenie, a ochroną objęte jest każde wykonanie artystyczne niezależnie od wartości. Oczywiście wykonanie artystyczne może zostać stworzone przez kilka osób.

aktorstwo, aktor, rezyser

Prawa majątkowe a prawa osobiste – czym się różnią?

Kwestia praw majątkowych i osobistych to element prawa autorskiego, który przysparza najwięcej problemów. Wynika to z tego, że niektóre prawa autor utworu może zbyć, ale inne pozostają z nim przez całe życie i nie może się ich zrzec.

Autorskie prawa osobiste

Jest to więź twórcy z utworem. Nie można jej rozerwać ani ograniczyć w czasie czy zbyć. Twórca jest z nimi związany niezależnie od sytuacji. W szczególności składają się na nie prawa:

–  autorstwa utworu

–  oznaczenia utworu swoimi danymi lub pseudonimem, a także udostępnienia anonimowo;

– nienaruszalności treści i formy

–  rzetelnego wykorzystania

–  decyzji o pierwszym udostępnieniu

Autorskie prawa majątkowe

Te prawa mają charakter majątkowy i są uprawnieniem do korzystania z dzieła lub rozporządzania nim. Mogą pozostać u twórcy utworu, ale również autor ma możliwość upoważniania osób trzecich do korzystania z utworu. Jednocześnie dzięki temu rodzajowi praw osoba, która posiada prawo do korzystania z utworu ma możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw w związku z naruszeniami związanymi z rozpowszechnianiem i korzystaniem z utworu.

Korzyści praw autorskich i praw pokrewnych

Skorzystanie z ochrony na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych niewątpliwie niesie za sobą same plusy. Dzięki niej twórcy zabezpieczają swój interes nie tylko pod względem majątkowym, ale również osobistym. Podstawową korzyścią jest możliwość ochrony przed nieautoryzowanym rozpowszechnianiem dzieła czy plagiatem.

Osoba trzecia, która naruszy prawa twórcy może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zarówno na gruncie cywilnym jak i karnym. Najpopularniejszą sankcją za naruszenie praw autorskich jest konieczność naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej, a także wydanie uzyskanych korzyści.

Na gruncie prawa karnego można dochodzić swoich praw w przypadku popełnienia plagiatu lub naruszenia innych autorskich praw osobistych, takich jak brak oznaczenia autora czy zniekształcenie utworu opublikowanego. Co ważne ma to zastosowanie również do praw pokrewnych, w szczególności fonogramu czy pierwszych wydań.  Aby jednak uznać osobą za winną, należy udowodnić jej najpierw winę umyślną.

11 thoughts on “Prawa autorskie i pokrewne – czym są i jakie są ich korzyści?”

 1. Bardzo przydatne dla artystów informacje. Szczególnie dla tych początkujących, którzy zaczynają swoją karierę artystyczną w aktorstwie lub między innymi muzyce. Najlepiej zabezpieczyć utwory zanim okaże się, że są duplikowane bezkarnie przez osoby trzecie.

 2. Bardzo przydatne dla artystów informacje. Szczególnie dla tych początkujących, którzy zaczynają swoją karierę artystyczną w aktorstwie lub między innymi muzyce. Najlepiej zabezpieczyć utwory zanim okaże się, że są duplikowane bezkarnie przez osoby trzecie.

 3. Bardzo dobrze wiedzieć jak wygląda kwestia nadania praw autorskich. Zawsze to jakieś zabezpieczenie przed niepowołaną kradzieżą swojego dzieła. Artykuł świetnie opisuje różne pojęcia związane z tym tematem. Jeśli ktoś jest twórcą to warto aby przeczytał.

 4. Znajomy ma obawy czy nie naruszył czasem czyichś praw autorskich. Dobrze, że trafiłam na ten artykuł, bo będę mogła przekazać mu informacje. Warto poznać szczegóły i wiedzieć, jakie będą ewentualne konsekwencje takiego działania.

 5. Obecnie jest wiele przestępstw związanych z łamaniem praw autorskich. Dlatego warto zabezpieczyć się przed niepożądanym działaniem i uniknąć kłopotów. W moim przypadku skradziono moje fotografie i muszę dochodzić teraz swoich praw. Warto dokładnie zapoznać się w tej kwestii z przepisami prawa.

 6. Niedawno coś mi mój kuzyn opowiadał o prawach autorskich, ponieważ studiuje prawo. Niezbyt zrozumiałem, na czym to w ogóle polega ale tutaj już widzę jasno przedstawiony ten temat. To bardzo ważna kwestia jeśli ktoś chce ochronić swój produkt.

 7. Czasem są problemy związane z prawem autorskim, bo tak naprawdę nie wiadomo jak postąpić w danej sytuacji. Na przykład ktoś wydaje książkę w języku polskim i chciałby ją później przełożyć na inny język. Dowiedziałam się, ze to podobno kwestia umówienia się z wydawnictwem.

 8. Zamierzam zacząć produkcję koszulek z nadrukami i tak się zastanawiałam jak to będzie z prawami autorskimi. Jeśli wzory będą przeze mnie wymyślone to muszę je w jakiś sposób zabezpieczyć. A ty jest na to odpowiedź.

 9. Ciekawa byłam kiedy wygasają takie prawa autorskie i teraz już wiem. 70 lat po śmierci autora. To bardzo długi czas także można mieć pewność zabezpieczenia i ochrony. W treści jest wiedza, która z pewnością mi się przyda.

 10. Gdy ktoś nawet nieumyślnie naruszy prawa autorskie to niestety oznacza dla niego kłopoty. Dlatego taka wiedza jest bardzo ważna i należy cośkolwiek się dowiedzieć na ten temat. W życiu różnie bywa, więc warto czytać.

 11. Niedawno zastanawiałam się czym jest Domena Publiczna, [ponieważ chciałam kilka utworów wykorzystać na swojej stronie. Teraz już dokładnie wiem, o co w tym chodzi. Warto czytać na ten temat jeśli chce się uniknąć wykroczenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.