Taryfikator punktów karnych 2021 – najważniejsze zmiany

Taryfikator punktów karnych 2021 – najważniejsze zmiany - Prawnik z Polecenia

Popełniając wykroczenie na drodze, możesz być ukarany nie tylko mandatem, ale też punktami karnymi. Ich maksymalna liczba wynosi 24 – jeśli masz prawo jazdy krócej niż rok to 20 pkt. Jeżeli zdobędziesz ich więcej, to stracisz prawo jazdy. Dlatego tak ważne jest to, abyś znał taryfikator punktów karnych 2021. Dzięki temu nie narazisz się na zbędne koszty, a jednocześnie nie zyskasz dodatkowych punktów.

Taryfikator punktów karnych 2021

Przewóz osób

– W przypadku przewożenie dziecka w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami zyskasz 6 pkt karnych – to najwyższa kara w tej kategorii.
– Naruszenie przepisów dotyczących transportu dzieci lub młodzieży, gdy prowadzisz autobus szkolny oraz innych pojazd służący do przewożenia dzieci bądź młodzieży będzie Cię kosztowało 2 pkt karne.

– Jeśli będziesz przewozić pasażerów niezgodnie z przepisami dotyczącymi stosowania kasków ochronnych oraz pasów bezpieczeństwa to otrzymasz 4 pkt karne.

– Naruszenie zasad odnoszących się do sposobu przewozu osób niepełnosprawnych przez kierowcę oznacza 2 pkt karne.
– Jeżeli nie jesteś kierowcą samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne i naruszysz odpowiednie przepisy, to otrzymasz 1 pkt karny.
– Przewożenie w samochodzie zbyt dużej liczby osób, od tej zapisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub przekraczając możliwości konstrukcyjne pojazdu – jeżeli transportujesz o jedną osobę za dużo, to otrzymasz 1 pkt karny, dwie to 2 pkt, a 10 bądź więcej to 10 pkt karnych.
– Naruszenie przepisów dotyczących przewozu konwojentów, drużyn roboczych bądź osób, zajmujących się pracą wyładunkową w przyczepie doczepionej do ciągnika rolniczego. W przypadku gdy osoby transportowane znajdują się między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy, to zostaniesz ukarany 3 pkt karnymi.

– Nie przestrzeganie zasad dotyczących liczebności przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub pracowników, wykonujących czynności ładunkowe i znajdujących się w przyczepie. Jeżeli liczba jest wyższa niż 5, to otrzymasz 3 pkt karne.

Niewłaściwe zachowania wobec pieszych

– Omijanie samochodu, jadącego w tym samym kierunku i zatrzymującego się po to, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym – takie wykroczenie skutkuje 10 pkt karnymi.
– Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub tuż przed nim – otrzymasz za to 10 pkt karnych.
– Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów i niezatrzymanie się pojazdu wtedy, gdy chce przejść osoba niepełnosprawna lub taka z widocznymi ograniczeniami w poruszaniu się, to wykroczenie oznacza 10 pkt karnych.
– Nieustąpienie pierwszeństwa przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi wtedy, gdy kierujesz pojazdem i skręcasz w drogę poprzeczną. W takim przypadku zyskasz 10 pkt karnych.
– Jazda po przejściu dla pieszych bądź wzdłuż chodnika to wykroczenie warte 5 pkt karnych.
– Naruszenie zasad dotyczących zakazu rozdzielania kolumn pieszych kosztuje 5 pkt karnych.

Niestosowanie się do sygnałów drogowych i znaków

– Niezatrzymanie się na kontrolę drogową po zobaczeniu sygnału nadawanego przez osobę, uprawnioną do kontroli – 8 pkt karnych.
– Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – otrzymasz za to 6 pkt karnych.
– Niezastosowanie się do sygnałów drogowych, a także do poleceń osoby, kierującej ruchem drogowym – oznacza to 6 pkt karnych.
– Niezastosowanie się do znaków B-1, B-2, B-21 oraz B-22 jest równoznaczne z uzyskaniem 5 pkt karnych.
– Niedostosowanie się do znaków od C-1 do C-12 to wykroczenie warte 5 pkt karnych.

– Nieprzestrzeganie znaków P-4, a także od P-8a do P-8c – 5 pkt karnych.
– Niestosowanie się do znaków od B-3 do B-7, oznaczające zakaz wjazdu – 3 pkt karne.
– Niezastosowanie się do znaków od B-13 do B-19, a także B-20 – 2 pkt karne.
– Nieprzestrzeganie wszystkich innych znaków oraz do sygnałów drogowych oznacza zdobycie 1 pkt karnego.
– Posługiwanie się fałszywą kartą postojową oraz niezastosowanie się do znaków P-18 i P-24 albo do P-20 i P-24 – to wykroczenie warte 7 pkt karnych.

Czyny o charakterze szczególnym

– Popełnienie przez kierowcę przestępstwa drogowego oznacza zdobycie 10 pkt karnych.
– Spowodowanie kolizji drogowej, czyli zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6 pkt karnych.
– Prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu bądź innego środka o działaniu podobnym do alkoholu – 10 pkt karnych.
– Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem jakiegokolwiek środka odurzającego – 10 pkt karnych.
– Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku jest równoznaczne ze zdobyciem 10 pkt karnych.

– Spowodowanie zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego – innego niż kolizja drogowa – jest karane 6 pkt karnymi.
– Złamanie przepisów, obowiązujących na skrzyżowaniach, w miejscach przecinania się dróg oraz na torze jazdy różnych pojazdów
– Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym i rowerzystom – 6 pkt karnych.
– Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacjach równorzędnych lub wtedy, gdy określone jest pierwszeństwo – 6 pkt karnych.
– Nieustąpienie pierwszeństwa w trakcie zmiany pasa ruchu i podczas włączania się do ruchu drogowego oznacza dodatkowe 5 pkt karnych.

Przeczytaj też: Leasing na auto – ile i kiedy możemy odliczyć?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.